CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

Zdravá páteř

V tomto článku jsem se rozhodl věnovat veledůležitému tématu, a sice naší páteři. Z praxe si totiž všímám, že klidně až 50 % klientů má zdravotní problémy, které s páteří přímo souvisí. A jelikož bych Vás chtěl informovat co nejvíce dopodrobna a zeširoka, tak jsem si pozval Aldu Plachého (jakožto maséra využívajícího biodynamický přístup k tělu a kraniosakrální terapii) a Zbyňka Fajtla (jakožto člověka, co má páteř), aby doplnili i své pohledy na věc.

A. Pohled můj (fytoterapie)

Páteř je nepochybně alfou a omegou lidského zdraví, proto bychom se o ni měli co nejlépe starat. Nejen, že je oporou těla, ale také jí prochází mícha, která zajišťuje inervaci těla a je spojena s mozkem. Navíc kolem páteře vede lymfatický systém. To je hned několik důvodů pro zvýšenou pozornost. V následujících několika odstavcích popíši hlavní případy problémů páteře, se kterými se v praxi setkávám.

CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

Obr. 1: Nervový systém okolo páteře

Páteř utiskuje nervy

Jak již bylo řečeno, páteř chrání míchu, ze které vychází nervy (Obr. 1). Tyto nervy mohou být však z různých příčin (ať už nedostatek pohybu nebo naopak přebytek nesprávného pohybu) utiskovány jak samotnou páteří, tak svaly okolo páteře. Samozřejmě se nebavíme o útisku centrálních nervů, ale spíše o útisku nervů vedlejších (těch menších). Tlak na nerv ovlivňuje jeho prokrvení, což má za následek snížení funkce tohoto nervu. Pokud si představíme, že máme bloknutou inervaci ledvin, tak to bude mít za následek sníženou funkci ledvin, analogicky k ostatním orgánům či jiným částem těla.

Páteř utiskuje lymfatický systém

Další hráč, co vstupuje do hry, je právě lymfatický systém. Ten může být páteří utiskován analogickým způsobem jako systém nervový (Obr. 2). Lymfatický systém má mnoho funkcí, my se pojďme omezit na 2 funkce, co nás teď budou zajímat: funkce obranná a odvod odpadních produktů metabolismu. Pokud je v určitém místě utiskována lymfa, tak dochází v tomto místě k hromadění odpadních produktů a zároveň k tlakování uzlin, čímž se ohrozí obranná funkce v tomto místě. Místo je poté více náchylné a opakovaně se na něm může projevit zánět.

CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

Obr. 2: Lymfatický systém okolo páteře

Choroba lymfatického systému utiskuje páteř

Kvůli tomu, že lymfatický systém plní obrannou funkci, může nastat situace i v opačném směru. Představme si chorobu stoupající z intimních oblastí dále po páteři nahoru, napadající vše po cestě. Lymfatický systém má v tomto případě tendence bránit šíření nemoci, a tedy dojde ze zduření uzlin a tedy ovlivnění lymfatického systému, který může blokovat páteř či páteřní svaly. Mechanismus je tedy obousměrný, zase může dojít k bolesti zad, ale tentokrát je příčinou choroba lymfatického systému, která až druhotně blokuje záda. Zaměřit se v tomto případě na blokace páteře by tedy byla chyba terapeuta.

Zbytková choroba v páteřním kanálu napadá hlavu

V tomto případě se většinou jedná o akutní případy, kdy se choroba dostane do páteřního kanálu a stoupá nahoru do oblasti mozku. Následně může způsobovat hnisání tkání anebo zánět mozkomíšních blan. V tom „lepším“ případě se choroba zachytne na krčních mandlích, případně v jiných uzlinách v oblasti hlavy. Tím se tělo ubrání před jejím akutním projevem a dojde „pouze“ ke zduření těchto uzlin, případně nemoci krčních mandlí.

Jak takové problémy terapeut řeší?

Pokud máte problém s páteří, je nutno nejdříve pečlivě diagnostikovat, k jaké z uvedených situací u Vás dochází a proč. Následně se mohou volit léčiva, která mají schopnost jít do oblasti páteře a zde dělat žádanou službu. Buď tedy uvolňovat páteří a páteřním svalům, anebo naopak působit v lymfatickém systému a ten čistit od usazených infekcí. Taková léčiva je nutno volit vždy individuálně s přihlédnutím k zdravotním okolnostem klienta, proto nebudu uvádět žádné příklady léčiv.

B. Pohled Zbyňka (pohyb)

Naše páteř není jedna dlouhá kost (Je proto smutné, že lidé se k ní dokáží takto chovat…). Jak každý ví, páteří lze kromě držení statické pozice i hýbat. A jak to u člověka bývá, tím, čím jde hýbat, tím by se hýbat i mělo, jinak kvůli tomu poneseme následky. V následujících větách bych poukázal na pár věci z tohoto ohromně obsáhlého téma.

Jsi tak starý jako tvoje páteř.

–čínské přísloví

Robustní Crossfiter, protažená tanečnice, průměrný muž se sedavým zaměstnáním a tenistka. Čtyři různí lidé o rozdílném fyzickém zaměřeni, čtyři relativně modelové příklady. Kterého z nich bolí záda? Možná žádného z nich, možná všechny. Pokud májí svou oblíbenou aktivitu patřičně „zmáknutou“ akutnímu zraněním se pravděpodobně dokáží vyhnout. Avšak velmi často je skrytou hrozbou právě (na první pohled možná) nenápadné jednostranné zatěžování páteře. Odpověď na to, jak si zbytečně neubližovat nejspíš už tušíte, nesmíte se omezovat v pohybu, ale hlavně kompenzovat.

Kompenzace

Je třeba být k sobě upřímný, každý z nás tuší, kde je třeba na sobě zapracovat. Naše těla milují různorodost. Žádná aktivita není dobře sama o sobě. Pracujte na svých slabinách. Nečekejte, až si pro Vás přijdou problémy, předejděte jím, čí se alespoň na ně co nejvíc připravte.

  • Máte silnou, ale ztuhlou páteř? Vyzkoušejte něžně a dlouho rozhýbávat.
  • Jste rozhýbaní až až, ale chybí vám za každých okolností rychle vytvořit stabilní a pevnou posturu. Natrénujte to.
  • Máte jednu stranu mnohem silnější/lepší než druhou? Snažte se dysbalance dostatečně srovnat. Na spravení nerovnováhy se využívají vhodná asymetrická cvičení.
  • Máte-li pouze málo času pro investici do svého těla, investujte alespoň chytře a komplexně, a nezůstaňte celý život pouze u jedné aktivity.
  • Pokud Vás již jistý problém s páteří trápí. Pracujte na něm, hledejte a zjišťujte, nikdo nikdy nelituje času vloženého do zdraví. Toto doporučení se vztahuje nejenom k páteři, zde však tento postup nese ohromné výsledky.

Pohyb je alfa-omega zdraví páteře

Nesprávným (nedostačujícím či přetěžujícím) pohybem nastal problém, správnou dávkou a vhodnou technikou jej vyřešíte. Takto jednoduché to je. Pro ztuhlé lidí to například budou páteřní vlny (Obr. 3). Vlny jsou dobře popsány v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=_tlMntE1WzQ

CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

Obr. 3: Variace páteřních vln

C. Pohled Aldův (masáže, kraniosakrální terapie, biodynamický přístup k tělu)

Na páteř se můžeme z pohledu biodynamiky podívat v rovině fyzické (kosti, svaly, nervy) tak v rovině energetické.

Oblast páteře je vlastně energetickým kanálem, kterým proudí mozkomíšní mok ve vlnách a životní energie putuje směrem nahoru přes energetická centra, která reprezentují různé oblasti našeho žití a jsou provázány s orgány i našimi pocity. Tato energie se může v různých přístupech nazývat různě, ale z mého pohledu jde zkrátka o životní energii.

Výše zmíněná vlna funguje nejen fyzicky, ale taky podporuje energetické proudění. Dělejte ji pomaleji a doplňte ji krouživým pohybem pánve směrem dozadu. Zároveň při pohybu pánví dozadu a dolů nadechujte a při pohybu nahoru vydechujte. Zaměřte se také na uvolnění hlavy a krku a buďte pružní v kolenou. Toto cvičení Vám přinese zklidnění a sladění se s vašimi vnitřními energetickými vlnami.

Nebo si dopřejte vytřesení celého těla doplněné dechem a dopřejte si u toho i hlasový projev. Opět doplňte pohybem pánve a buďte pružní v kolenou. Tak jako například na tomto videu. Pohyb podpořte oblíbenou dynamickou hudbou, která Vás nakopne a dodá tělu impuls.
https://www.youtube.com/watch?v=WehHaOYVRPA 

Posledním cvičením, která bych zmínil, je dýchání do jednotlivých energetických center (Obr. 4). Stůjte vzpřímeně se zavřenýma očima a nadechujte nosem. Při nádechu směřujte pozornost do oblasti středu těla a páteře a nadechujte směrem nahoru od bodu mezi nohama až do jednoho z energetických center. Vydechujte nosem a výdech směřujte zpět do daného energetického centra. Doporučuji postupně projít několika nádechy jednotlivá energetická centra odzdola nahoru.

CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

Obr. 4: Energetická centra v oblasti páteře

Proč třeba všechny 3 pohledy na věc?

Vždy se dívejte na zdraví s širším nadhledem a řešte Váš problém komplexně a s více odborníky. Samotná bolest zad může naznačovat na spoustu různých situací. Můžete jít za fyzioterapeutem s tím, že trpíte bolestmi páteře, ale přitom nemusí jít vždy o chybu pohybovou, ale klidně o chorobu lymfatického systému (který může být napaden virem nebo bakterií). Stejně tak to samozřejmě platí naopak.


Zaujal Vás článek a chtěli byste zjistit, jak na tom je právě Vaše páteř? V tom případě mě neváhejte kontaktovat na dalibor@cityshaman.cz a já Vám rád nezávazně poradím.

CityShaman - Bylinné poradenství - Fytoterapie - Tradiční čínská medicína - Věda - Moderní lékařství - Byliny na míru - Byliny - Čaje

About the author: Dalibor Chytil

Dalibor byl svědkem, jak se nesprávná diagnóza zdravotního stavu stala osudným členům jeho rodiny. Od té doby začal hledat alternativní přístup k zdraví člověka jako celku. Odpovědi na jeho otázky mu dala až tradiční čínská medicína, která se dívá na organismus celostně a řeší zdravotní komplikace pomocí bylin a potravin. Od mládí byl léčen bylinářem Evženem Brhelem a díky němu nikdy nemusel brát antibiotika. Sám říká, že je živoucím důkazem toho, jak byliny fungují, byl díky nim vyléčen mimo jiné i z těžkého zápalu plic. Staré čínské principy kombinuje s moderní vědou, protože se domnívá, že právě v harmonickém spojení východních a západních přístupů leží ten nejširší, nejobsáhlejší a tedy nejefektivnější pohled na lidské zdraví. Z tohoto důvodu nazval projekt CityShaman, neboť tím chce říct, že nezavírá oči ani před dnešní medicínou ani před starými přístupy. Proto městský šaman, šaman 21. století.