Zdravá páteř

V tomto článku jsem se rozhodl věnovat veledůležitému tématu, a sice naší páteři. Z praxe si totiž všímám, že klidně až 50 % klientů má zdravotní problémy, které s páteří přímo souvisí. A jelikož bych Vás chtěl informovat co nejvíce dopodrobna a zeširoka, tak jsem si pozval Aldu Plachého (jakožto maséra využívajícího biodynamický přístup k tělu a kraniosakrální terapii) a Zbyňka Fajtla (jakožto člověka, co má páteř), aby doplnili i své pohledy na věc. Pokračovat ve čtení